black money -black ink

அக்கவுண்ட் இல்லாதவர்களுக்கு தானே ரூபாய் மாற்றுவதற்கு மை வைக்கப்படுகிறது...?
அரசாங்கம் தனக்கு அக்கவுண்ட் இல்லை என்று பணம் மாற்ற வருபவர்களுக்கு தகுந்த ஆவணங்களுடன் உடனடியாக ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் அடிப்படையில் வங்கி கணக்கு தொடங்கி அதில் கணக்கு வைத்து அதிலிருந்து உடனடியாக பணமெடுக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்...
இதன் மூலம் ஏற்படும் நன்மைகள் :-
1) மை வைக்கவும் வேண்டாம்...
2) ஜன்தன் யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் இப்போதிருப்பதை விட அதிக வங்கி கணக்குகள் தொடங்கப்படும்...
3) கருப்பு பணஅரசியல்வாதிகள், கருப்பு பண முதலைகள், அப்பாவி மக்களை பயன்படுத்தி பணத்தை மாற்ற முயற்சி செய்பவர்களுக்கு இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களை குறைக்கலாம்...
செய்யுமா அரசாங்கம்?

Tips for old money demonetization

 1. Use hundles
 2. buy gold jewels
 3. buy gold jewels loan
 4. Use online banking
 5. Use Mobile banking
 6.  Use debit/credit card to buy things
 7.  Use online ticket bookings & payments to reduce money transaction

RTI/RTE FAQ

steps taken for Social Problems - new sample rti questions

Justice:
can any lawyer can give opinion for judge order?


Secretariat:
 1. How many govt offices run in rental buildings?
 2. How many govt unused damaged/new buildings?
 3. How many govt unused damaged Vehicles?
 4. How many govt offices have and have not staff canteen and staff recreation area?
 5. How many govt offices have and have not staff  quarters and vehicle parking areas?
 6. How many govt offices have and have not websites and emails?
 7. How many govt staff have and have not blog and emails?
 8. How many govt offices have and have not legal officers to handle office courtcases?

Education (DSE):
 1. How much amount expensed for last 5 years to all teaching staff counselling?
 2. How much amount expensed for last 5 years to all teaching staff training's?
 3. How many govt staff/teacher have in complaints, courtcases, fine, criminal actions, audit pendings department actions etc?


Examination (DGE):
 1. What are the steps taken for duplicate marksheet and certificate guineness and actions done?
 2. What are the steps taken to students to avoid marksheets missing? 
 3. In which year difference to change staff exam remunerations?
 4. How much spend for last 5 years to camera survelaince, answer papers transportation, generator, fire service, drinking water, Electricity, computerisation in exam valuation camps ?
 5. How many offices have and have not accountant /cashier to collect & remit all types of examinations fees to avoid misuse of cash handling?
 6. How many offices have and have not own godown for storage of stationary and scraps?

Universities:
 1. How much amount refunded for yearly discontinued students?
 2. How much amount refunded for yearly discontinued students?

Corporation:
 1. How many times a social cleaners can clean a street?
 2. How many times a month dust bin in public residential area was cleaned?
 3. How many received and actioned to remove / clear dust bin in public residential area? 
 4. In How many places dustbin was placed in private party lands?
 5. How much distance between dustbin was placed 
 6. What are the steps taken for save trees & rivers 
 7.  What are the steps taken for drinking glasses a Wash on hot Water n ta stalls & hotels
 8. In which year difference to change Professional tax slabs
 9. Please give the name and designations of the officials responsible for ensuring that the toilets  is operated and maintained properly.
   

PWD:
 1. How many govt staff  quarters have been built and modified as multi-storage buildings?
 2. How many govt staff  quarters have been not modified as multi-storage buildings for more than 60 years and 100years?
 3. How many lakes are destroyed and govt offices / staff  quarters & realestated by Tamilnadu Housing Board?
 4. why no subsidy for electric bikes?

drawbacks of legins

  1. They’re poor contenders for embellishment. 

  1. The tight pants apparently restrict the amount of air flow to the vagina, resulting in a sort of "Green House Gas" effect. That increased heat dries womens natural moisture.

   Lots of pairs are secretly see-through.

   You will look awkwardly pantsless if you wear them in “nude.”

   Unless you are super slim they can add pounds to every area they touch and are completely unforgiving if you have any lumps and bumps!

   * Women with a short stature and a low slung bottom will do little to flatter their figure if they wear leggings in any shape or form!

   * Large calves and chunky ankles will be exaggerated by leggings.

   * They were originally designed as a comfortable alternative for exercising and this is the only place they should ever be worn!

   lead to reproductive damage and other unintended health and hygiene consequences 

    

    

   

   

   

new blogs

http://sivakumar-cv.blogspot.in/
http://deoceo.blogspot.in/
http://staff-teachers-students.blogspot.in/
http://cinema-movies-actress.blogspot.in/
http://associationsdirectory.blogspot.in/
http://indiansportsgames.blogspot.in/
http://it-software-companies.blogspot.in/

http://cinema-actress-amalapaul.blogspot.in/
http://actress-taman-topshe.blogspot.in/
http://credit-remortgage-debitconsolidation.blogspot.in/
http://ooty-kodaikanal-kerala-holidays.blogspot.in/

:: Useful web links List

Site Keyword tags

Abbreviations (1) Acting choices (1) actress-actors (2) addons (1) ads (33) adsense drawbacks (1) advantages (6) advantages of chennai (1) Advantages of Links directory (1) advantages of plastic cheppal stand (1) advices (2) affiliates (1) all ads (1) amazon (1) android (2) articles (34) asp (6) ASP dot Net design issues (1) astrolgy (2) autobiography (2) automobile (1) avoid hacking (1) avoid snake bite (1) backgrounds (1) banners (2) BCS (2) Best category for best collections (1) best PPT Presentations (1) best things (1) biodata (1) blog (1) Blog Advertising (1) blog stats (1) blogger (1) blogger drawbacks (1) blogs (3) Browser errors (2) Browser Issues (5) bus ticketing machines (2) business (2) business loss (11) Business Plan (1) Business rental (1) business wise drawbacks (1) Buying Expired Domains (1) capgemini (1) Car buying tips (1) certified professional (1) cheat frauds (7) Cinema industry (1) cities (15) clients (2) Closed IT/Software companies (1) closed websites (1) codings (21) Commented topics of my blog (1) comments (6) companies (11) Construction (1) contacts (1) Copyright (1) creativity (1) Credit Card Prefix Numbers (1) css (7) CSS drawbacks (1) CSS elements combination (1) CSS errors (2) css ID rules (1) css limitations (1) css links (1) css selectors (1) Cute babies (1) cv (1) demonetization (1) design category (2) disclaim (1) DNS error (1) Documentation (3) domain (2) drawbacks (9) Drawbacks in Madurai bus stand (1) drawbacks of legins (1) drawbacks of strike (2) drawbacks_others (3) duty (1) education (2) electronics (2) emails (1) embedded (2) empty post (1) emptyland (1) Error Code and Message (1) eshop (13) Extra expenses (1) Face detection apps use (1) family (1) FAQ (2) FENG OFFICE (1) finance loans (2) firecrackers (1) firewall nonblockable sites (1) food (3) For sales (1) Free (1) fresh content (6) friends (2) fun (1) general - new - temp (5) GHS (3) girls (8) google (5) google Ads (1) Google Adsense Revenue Sharing Sites (1) government (1) GPS merits (1) graphicsbg (1) Green earth (1) Hacking Methods (1) hand held machines (1) handicapped reservation (1) header wordings (1) health (2) Helpful Slogams (1) HM (1) home shifting (1) how to avoid social media spam (1) HTML (5) html encoder (1) HTML5 website layout (2) IBM (1) IDEA (1) IE (1) IE problems (1) india (1) infosys (1) internet (1) Internet/Social Media Marketing (1) interview questions (4) ISBN (1) IT hardware products for rental (2) IT Hardware-software (2) ja (1) jallikattu (1) javascripts (2) job (7) job analysis (1) joomla (2) KSRTC (1) kvic (1) links (33) links_background verification websites (1) links_blogs (8) Links_certifications (1) links_different websites (1) links_letterwise (1) Links_mobile websites (2) Links_My Designs (3) links_my SMM (2) links_other states (1) Links_Product_brand websites (1) links_Reciprocal Links (1) links_SEO/SEM (1) links_Tamilnadu (1) links_tenders (2) links_tools (2) links_UI design (1) links_use for all* (2) list (1) list of industrial estate (1) list of IT parks (1) list of toll free numbers (1) M2M (1) Madurai (1) Madurai 2020 (1) Mail box folder maintenance (1) Malayalam (1) Malayalam movie my reviews (1) manjula miss (1) Manufacturing Industries (1) marketing (3) marketing ideas (1) me at divisional sports (1) MNC site bugs (1) mobile (4) monthly extra (1) Multiple options in codings (1) my (2) my achievements (1) my achivements (1) My advt - ads (10) My all ads (1) My best collections (1) my best ideas (1) my comments (2) My cousin's post in FB (1) My donations (1) my friends with actor actress (1) My Google dashboard (1) My horoscope (2) my linkedin profile (1) My online interview (1) My Portfolio (2) my posts links (1) My questions (2) my SEO experience (1) my social media profiles (2) my stack overflow profiles (1) My Stackoverflow site answers (2) My works (1) Names (1) nested html (1) Netscape Navigator (1) new blogs (1) New build house for sale (1) New Concepts (1) news (4) online earnings (3) online generators (1) online scams (2) open office drawbacks (1) Open source (2) Opera (1) orkut drawbacks (1) Others view (21) our grandparents (1) Our ID and Numbers (1) outsource statistics (1) own ideas (15) own ideas_aboutme (13) own views (51) page pixel collapse when scrolling in firefox (1) Page Speed Performance (1) parallax scrolling websites (1) Partners (2) Personals (1) photos (23) Photos - art (3) Photos_actress (7) photos_screenshots (1) PHP (3) plans (1) Plots for sale (2) poems (3) policy (1) Pollution Facts (1) powercut (1) Powerpoint (1) press release (1) Problems and solutions - ATM (1) Problems and solutions - Education (2) Problems and solutions - Hardware (4) Problems and solutions - Mobilephones (4) Problems and solutions - NGO (7) Problems and solutions - Software (6) Problems and solutions - Website (7) problems in browsing center/internet cafe (1) Products (16) programmers problems (1) programs (7) proxy software (1) Quality guidelines (2) Rajamani (1) realesate (2) reasons for power shortage (1) Recent comments (1) relatives (2) relatives business (1) resume (1) RS 232 dotmatrix printers (1) rti (1) sales (6) SBI (1) search engine (2) search type websites (1) security (2) Security Alert regarding Serious CMS Attack (1) SEM portfolio (2) SEO Difficulty (1) SEO for blogs (1) SEO portfolio (1) SEO tools (2) SEO-SMM-ORM Plan (1) SEO/SEM (29) sil ads (1) Site Tags (4) siteworth (1) slogans (1) SMS benefits (1) Social Interest - public use (33) social media marketing (13) Social Media Optimization (1) social media widgets (1) softland-palmtec (2) software errors (1) Software Testing (6) Softwares (8) solairaja (1) sports (1) SQL (1) SQL queries (3) stars (1) statistics (10) stop software patents (1) tablet Grip and interaction (1) Tamil - Tamilar - Tamilnadu (22) TATA (1) TCS (1) technicals (11) Technology (5) tenders (4) Testing Tips (1) text magics (1) Thanks (1) Things to do before you die in India (1) Things to Watch in 2014 (1) thirumalai (1) Tips (5) Tips - Buseness tips (23) Tips - Health tips (8) Tips - life tips (18) tips for demo video preparation (1) Tips for doing SEO/SMM (3) Tips for Good-Employee (1) Tips for HR (2) Tips for old money (1) tours (1) Travels (1) TV (1) UI Certifications Q & A (1) UI design (4) useful best software latest versions (1) Useful websites for HTML Developer (1) videos (1) visa (1) vista icons (1) w3c standards (1) wallpapers (2) ways to find a job (1) Web design (9) Web design and developments (34) Web developments (6) Web Services (1) web UI design shapes (1) webhosting (10) Website Features (1) website templates (1) Widgets collections (4) Yahoo (1) சுயசரிதம் (1)